Thursday, April 28, 2016

Ulhas Nikam - My writing: येरे आता तरी येरे.....।

Ulhas Nikam - My writing: येरे आता तरी येरे.....।: येरे आता तरी येरे.....। रातीचा पत्या न्हाई, दिस आला डोई, हाडाच घर ही हे भार झालया भुई, बस कर बाप्पा आता सईन व्हत न्हाई, पाण्याचा ...

No comments:

Post a Comment